สภาธุรกิจไทย-เวียดนามให้การต้อนรับผู้บริหารโรงพยาบาลพญาไท 2

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามให้การต้อนรับผู้บริหารโรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ เข้าพบเพื่อหารือในการขยายธุรกิจในเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)