ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Regional Integration

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Regional Integration จัดโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ปตท สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)