เข้าร่วมการประชุมและสัมมนา จัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

กรรมการเลขาธิการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา จัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)