เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ได้รับการจัดให้เป็นอันดับหนึ่งจาก “Top 10 Most Reputable Retail Companies” ประจำปี 2564

Vietnam Report ได้จัดอันดับให้ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม เป็นธุรกิจค้าปลีกอันดับหนึ่งในหมวดของซุปเปอร์มาร์เก็ตและสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน ชื่อเสียงที่ดีของบริษัท และการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้สำรวจในเดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผ่านมา
 
จากความท้าทายในสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 ในปี 2564 เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม สามารถขยายธุรกิจเปิดตัวศูนย์การค้า GO! และไฮเปอร์มาร์เก็ต ทั้งหมด 11 สาขา โดยล่าสุดเปิดในจังหวัดท้ายเงวียน จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า และเร็วๆนี้ในจังหวัดท้ายเบิ่ญ รวมมีศูนย์การค้าทั้งสิ้น 38 แห่งทั่วประเทศเวียดนาม
 
 
 
ที่มา PMO - Business Development International, Central Group
วันที่ 8 ธันวาคม 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)