ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเกียรติเป็น "นักการฑูตภาคประชาชนไทย-เวียดนาม"

ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเกียรติเป็น "นักการฑูตภาคประชาชนไทย-เวียดนาม" ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)