การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ผ่านระบบ VDO Conference  เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปี 2565 และวาระต่างๆ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
 
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย, คุณณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, คุณเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก, คุณปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์ ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม 
 
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการลงทุน, ผู้อำนวยการ กกร., ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสภาธุรกิจฯ เข้าร่วมการประชุม
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 30 มีนาคม 2565 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)