สภาธุรกิจไทย-เวียดนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ มุ่งผลักดันการค้าชายแดนและการลงทุน

กรุงเทพฯ 5 เมษายน 2567 – สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม นำโดยคุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามพร้อมคณะกรรมการ เข้าหารือกับ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
 
การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและค้าผ่านแดนไปยังเวียดนามขึ้นไปยังจีน
 
โดยสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เสนอแนะแนวทางเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและค้าผ่านแดนไปยังเวียดนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
 
2. เส้นทางการคมนาคม การขนส่งสินค้าผ่านแดนหรือข้ามแดน
ได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและระบบขนส่งสินค้า เพื่อเชื่อมโยงไทยและเวียดนามได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
3. กฎระเบียบที่เป็นข้อติดขัดในการทำธุรกิจกับเวียดนาม และประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ ที่สมาชิกของสภาธุรกิจไทย เวียดนามประสบในการลงทุนหรือทำธุรกิจในเวียดนาม
สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม นำเสนอปัญหาและอุปสรรคที่นักธุรกิจไทยเผชิญในการลงทุนและทำธุรกิจในเวียดนาม เพื่อขอความร่วมมือจากภาครัฐในการแก้ไขและบรรเทาปัญหา
 
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
 
คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม กล่าวว่า “การหารือครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนาม สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้”
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)