ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมงาน Vietnamese Lunar New Year 2024

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 22 กุมภาพันธ์ 2567 – คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเกียรติจาก ท่าน ฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงาน Vietnamese Lunar New Year 2024
 
งานจัดขึ้นในบรรยากาศอบอุ่น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-เวียดนามและนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมถึงผู้แทนจากเครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมกันทำงานส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงาน
ในโอกาสนี้ คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ได้มอบของที่ระลึกและขอบคุณท่านฟาน จี๊ ทัญ ในการให้ความร่วมมือทำงานกับฝ่ายไทยในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคเอกชนไทยและได้กล่าวอวยพรในโอกาสท่านฟาน จี๊ ทัญ กำลังจะกลับไปประจำที่เวียดนาม  โดยท่านฟาน จี๊ ทัญ  ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไทย  และหวังว่าความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามจะยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)