20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมจัดงาน 78 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

20 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เซ็นทรัล ขอนแก่น และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเวียดนาม เข้าร่วมงานครบรอบ 78 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี นายจู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน และ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน ไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญและยาวนาน ของเวียดนามมาตลอด เพื่อสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคและทั่วโลก ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 
วันที่ 2/9/23
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)