ไทยแชมป์ ส่งออกทุเรียนไปจีนปี 66 ครองส่วนแบ่งตลาด 65%

ทูตเกษตรกว่างโจว เปิดสถิติการนำเข้าทุเรียนสดของจีน ปี 2566 ไทยยังครองแชมป์อันดับ 1 ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง ปริมาณนำเข้ากว่า 9 แสนตัน เวียดนาม-ฟิลิปปินส์ ตามมาห่าง ๆ
ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โพสต์เฟสบุ๊ค  Office of Agricultural Affairs, Guangzhou  เปิดสถิติการนำเข้าทุเรียนสดของจีน ปี 2566 ที่ปัจจุบันประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าทุเรียนสด จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์
 
จากสถิติศุลกากรแห่งชาติจีน ปี 2566 พบว่า จีนนำเข้าทุเรียนสด ปริมาณกว่า 1,425,923 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,716 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น 72.87% (ปี 2565 ปริมาณนำเข้า 824,871 ตัน) และมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 65.56%
 
 
อันดับที่ 1 ประเทศไทย ปริมาณการนำเข้า 928,976 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,566 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 65.15% ของปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดทั้งหมด โดยปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น 18.49% (ปี 2565 ปริมาณนำเข้า 784,010 ตัน)
 
อันดับที่ 2 เวียดนาม ปริมาณการนำเข้า 493,183 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 34.59% ของปริมาณการนำเข้า โดยปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น 1,107% (ปี 2565 ปริมาณนำเข้า 40,861 ตัน โดยมีการนำเข้าตั้งแต่เดือนกันยายน 2565)
 
อันดับที่ 3 ฟิลิปปินส์ ปริมาณการนำเข้า 3,763 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 0.26% ของปริมาณการนำเข้า
 
 
 
นอกจากนี้ ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว ได้ตรวจสอบรายชื่อสวนและโรงคัดบรรจุทุเรียนของเวียดนาม และฟิลิปปินส์ พบว่า สวนทุเรียนเวียดนามที่ได้รับขึ้นทะเบียนมีจำนวน 708 สวน (เดิมมีจำนวน 422 สวน) และโรงคัดบรรจุทุเรียนเวียดนามที่ได้รับขึ้นทะเบียนมีจำนวน 168 โรง (เดิมมีจำนวน 153 โรง) ขณะที่สวนทุเรียนฟิลิปปินส์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนมีจำนวน 183 สวน และโรงคัดบรรจุทุเรียนได้รับขึ้นทะเบียนมีจำนวน 10 โรง ซึ่งพบว่ายังคงมีจำนวนเท่าเดิมเมื่อเทียบกับวันที่ 5 มกราคม 2567
 
นอกจากนี้ยังได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลราคาขายส่งผลไม้ไทยที่จำหน่ายในตลาดค้าส่งผักและผลไม้เจียงหนาน นครกว่างโจว ประจำเดือนมกราคม 2567
 
ราคาเฉลี่ยของการจำหน่ายผลไม้ที่สำคัญของไทย ในตลาดเจียงหนาน ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2567 มีราคาดังนี้
 
ทุเรียน ราคาเฉลี่ย 56.71 หยวน/กก. (283.55 บาท/กก.)
มังคุด เกรด 1 ราคาเฉลี่ย 31.21 หยวน/กก. (156.05 บาท/กก.)
ลำไย เกรด 1 ราคาเฉลี่ย 13.28 หยวน/กก. (66.40 บาท/กก.)
***อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาท***
 
ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)