การประชุมร่วมสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

วันที่ 10 มกราคม 2567 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุมกับ คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) และผ่านระบบ VDO Conference 
ได้รับเกียรติจากท่านนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และท่านวีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมการประชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเวียดนามรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ทั้งสองท่านได้ดำเนินการ ณ ประเทศเวียดนาม
 
โดย สมาคมมิตรภาพไทยเวียดนาม นำเสนอแผนงานในปี 2567 ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา, กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา, กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข และ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
 


 
ทางด้านสภาธุรกิจไทยเวียดนาม นำเสนอแผนงานในปี 2567 กอบด้วย ประเด็นด้านโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน, ปัญหาเรื่องด่านชายแดน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร/การเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติม, ปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าผ่านแดน ระหว่างไทย-ลาวเวียดนาม, ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการไทยได้รู้จักและมีการใช้เส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง Economic Corridor และทั้งสองฝ่ายจะร่วมประชุมหารือเพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)