มอบหนังสือ "เหลียวหลัง แลหน้า : การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม" แก่ผู้บริหารเวียดนาม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้เข้าร่วมงาน Investment Trade and Tourism Promotion Conference between Thanh Hoa Province and Thailand 2023 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย และ คณะกรรมการจังหวัดทัญ ฮว้า ประเทศเวียดนาม ณ Conference Hall โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน กรุงเทพฯ
 
ในโอกาสนีั้ คมกริช วรคามิน อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย, ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และที่ปรึกษาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ได้มอบหนังสือ “เหลียวหลัง แลหน้า : การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม” แก่ผู้บริหารเวียดนามและ H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย
 
 
โดยหนังสือ “เหลียวหลัง แลหน้า : การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม” ได้รับการสนับสนุนการตีพิมพ์จาก คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และถือเป็นผลงานของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
 
เป็นหนังสือประมวลบทความเกี่ยวกับการทูตและการต่างประเทศของไทยและเวียดนามของผู้เขียนตั้งแต่ปี 2541 - ปัจจุบัน เป็นการศึกษาแง่มุมเรื่องการต่างประเทศ การกงสุล และการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งย้ำเตือนถึงการสร้างความเคารพตนเอง เพื่อสร้างความศรัทธาและการยอมรับของต่างประเทศต่อประเทศไทย
 


 
นอกจากนี้ การเสริมสร้างเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของไทย การแก้ไขปัญหาโควิด-19 และบทเรียนที่เกิดขึ้นแก่ประเทศไทย และศึกษาถึงบทเรียนที่ประเทศไทยและเวียดนามจะเรียนรู้จากกันและกันและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีหนังสือจำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา และร้านหนังสือในเครือข่ายทั่วประเทศ
 
 


 
 
ผู้เขียน :
คมกริช วรคามิน 
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย, ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และที่ปรึกษาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)