กกร.ผวาสงครามอิสราเอล ทุบส่งออก ปี 66 ลบ 2% จับตาราคาน้ำมันพุ่ง-บาทอ่อน

กกร. ผวาสงครามอิสราเอลทุบส่งออก ปรับเป้าหมายปี 2566 ติดลบ 2% จากเดิม ลบ 1% ค่าเงินบาทที่อยู่ในทิศทางอ่อนค่า-ราคาน้ำมันพุ่ง
 
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมองเศรษฐกิจโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นจากภาวะสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ ซึ่งอาจมีผลต่อการส่งออกในระยะข้างหน้ากกร.จึงปรับประมาณการส่งออกปี 2566 ใหม่เป็นติดลบ 2% ถึง ลบ 1% ประกอบกับความกังวลต่อค่าเงินบาทที่อยู่ในทิศทางอ่อนค่า แม้จะสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆ แต่เป็นปัจจัยกดดันให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล จากความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น จึงยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2566 อยู่ที่ 2.5-3%และเงินเฟ้อ 1.7-2.2%

  
กกร.ขอบคุณรัฐบาลที่ได้ที่มีมาตรการลดค่าครองชีพและต้นทุน ผู้ประกอบการ ทั้งค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมัน ในช่วงที่ผ่านมา กกร.หวังว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนพลังงานของประเทศในระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมต่อนโยบายรัฐบาล
1. กกร.เห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระเป๋าเงินดิจิทัล เพื่อช่วยประคับประคองกำลังซื้อภายในประเทศ และควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ชัดเจนในการเข้าร่วมโครงการ
 2. นโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กกร. เห็นว่าเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง และผู้ประกอบการยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว จึงควรพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)