เลี้ยงต้อนรับฑูตพาณิชย์คนใหม่ของเวียดนาม Mrs. Tran The Thanh My

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเลี้ยงต้อนรับฑูตพาณิชย์คนใหม่ของเวียดนาม Mrs. Tran The Thanh My ณ โรงแรม JW Marriot  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)