คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2565

คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2565 เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
 
โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณปิยะพงษ์ จริยเศรษฐพงศ์ ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Cham), ที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุม
 
 
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 28 กันยายน 2565

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)