สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสการค้าและการลงทุนในเวียดนาม

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสการค้าและการลงทุนในเวียดนาม และเปิดตัวหนังสือ “การทำธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม” ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)