ร่วม CLMV Workshop คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D4

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วม CLMV Workshop คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D4 การส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)