ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ “เหลียวหลัง แลหน้า” โดยนายคมกริช วรคามิน อดีตเอกอัครราชทูตฯ และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ “เหลียวหลัง แลหน้า” โดยนายคมกริช วรคามิน อดีตเอกอัครราชทูตฯ และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
 
หากผู้อ่านท่านใดสนใจอยากทราบว่า การประกาศว่า จะไปยกเว้นวีซ่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลสัญชาติจีน มีความเสี่ยงทางการทูตและการกงสุลร้ายแรงเช่นไร (นอกเหนือจากการสร้างอาชญากรรมระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ การฉ้อฉลสีเทา และการหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น) โปรดค้นหาอ่านในหนังสือเล่มนี้ได้
บัดนี้ วางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และร้านหนังสือในเครือข่ายทั่วประเทศ

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)