ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และ คณะกรรมการ สภาธุรกิจไทยเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม (Team Thailand Plus) ครั้งที่ 3 / 2565

คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ท่านนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ท่านวีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, คุณปิยะพงษ์ จริยเศรษฐพงศ์ ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Cham) พร้อมทั้ง คณะกรรมการสภาธุรกิจไทยเวียดนาม และ สมาชิกที่สนใจร่วมการประชุม 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)