การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม 12/07/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)