ร่วมคณะรัฐมนตรีไปพบภาครัฐประเทศเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ร่วมคณะรัฐมนตรีไปพบภาครัฐประเทศเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)