ประชุมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประชุมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 
คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคุณธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ณ ห้อง 3305 ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
โดยมีสาระสำคัญในการหารือเรื่องการขยายความร่วมมือและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนามในด้านอสังหาริมทรัพย์ Medical and Wellness Tourism และการศึกษา รวมทั้งท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ยังได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
 
1). ออกบูธและสนับสนุนในงาน Kilorun Hanoi 2019 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ กรุงฮานอย
2). เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศเวียดนาม
3). เข้าร่วมเดินทางสำรวจลู่ทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 
4). เข้าร่วมงานสัมมนา Meeting with Investors ของจังหวัดเหงะอัน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีนายเหวียน ซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธาน

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)