เข้าร่วมการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-เวียดนาม (JCBC)

กรรมการเลขาธิการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-เวียดนาม (JCBC) ณ กระทรวงต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)