ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน CMLVT Forum 2018 ร่วมกับสำนักงานนโยบายฯ

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน CMLVT Forum 2018 ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)