คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรมไทยระยะสั้น เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพร้อมด้วยนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.นิตยา มูลปินใจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการต่างประเทศและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นชาวเวียดนามจำนวน 5 คน เข้าพบนายเหวียน หาย บั่ง (Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคม  นิยมเวียดนามประจำประเทศไทย 
 
โดยการนำของคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และประธานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย ณ สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
 
การเข้าพบเอกอัครราชทูตในครั้งนี้ เป็นการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ และรับฟังคำแนะนำจากท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการในปีต่อไป และการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งนักศึกษาชาวเวียดนามทั้ง 5 คน ได้รับทุนการศึกษาจากคุณสนั่น อังอุบลกุล ในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างประเทศ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นชาวเวียดนามร่วมกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย
 
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและนักศึกษาทุนชาวเวียดนามทั้ง 5 คน ยังได้พบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมสำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
 
ที่มา : #LPRUNEWs #งานประชาสัมพันธ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
วันที่ 9 มีนาคม 2563


@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)