ร่วม CLMV Workshop คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D4

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วม CLMV Workshop คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D4 การส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)