พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปักธงเพิ่มค้าออนไลน์ 7.1 ล้านล้านบาท

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมด้วยกว่า 30 หน่วยงาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบจัดทำแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของชาติ ระยะที่ 2 (ปี 2566-70) ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศเป็น 7.1 ล้านล้านบาท ภายในปี 70 และสัดส่วนมูลค่าสินค้าส่งออกที่ค้าขายผ่านตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ที่ 20% ภายในปี 2570 เพื่อให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเติบโตทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 
สำหรับร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.พัฒนากำลังคน พลเมือง และผู้ประกอบการดิจิทัล 2.พัฒนาสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.ยกระดับความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 4.พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ และส่งเสริมการค้าออนไลน์ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน
 
“การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทต่อชีวิตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การค้าขาย ออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในปี 2566 คาดว่ามูลค่าการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการขับเคลื่อนระบบนิเวศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคส่วนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแบบเต็มรูปแบบ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เช่น ส่งเสริมการขยายตลาดสินค้ากลุ่มบีซีจี (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) และการเจรจาการค้าออนไลน์ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ.
 
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)