เช็กเลย.!!สินค้าควบคุม 56 รายการ ปี 66 มีอะไรบ้าง

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  มีมติต่ออายุสินค้าควบคุม 5รายการ ที่กำลังจะหมดอายุในวันที่ 24 ม.ค.2566 ออกไปอีก 1 ปี เป็นหมดอายุวันที่ 24 ม.ค.2567 เพื่อให้สามารถดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ทำให้มีสินค้าและบริการควบคุมเหมือนเดิม คือ 56 รายการ
 
 5 รายการสินค้าควบคุมที่ต่ออายุในครั้งนี้ ได้แก่
1. หน้ากากอนามัย
2. ใยสังเคราะห์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า สปันบอนด์
3. แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ
4. เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก หรือที่เรียกว่ากระดาษรีไซเคิล
5. ไก่และเนื้อไก่
 
สินค้าและบริการควบคุมปี 2566 จำนวน 56 รายการ ได้แก่
- หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์
  *กระดาษทำลูกฟูกกระดาษเหนียว
  *กระดาษพิมพ์และเขียน
  *เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
- หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง
  *ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
  *รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก หมวดปัจจัยทางการเกษตร
  *เครื่องสูบน้ำ
  *ปุ๋ย
  *ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
  *รถเกี่ยวข้าว
  *รถไถนา
  *หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
  **กากดีดีจีเอส (ส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โดยการหมักเมล็ดธัญพืช)
 
- หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  *ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  *น้ำมันเชื้อเพลิง
  *ใยสังเคราะห์ Polyprolylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
 
- หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์
  *ยารักษาโรค
  *เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค
  *หน้ากากอนามัย
  *ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
 
- หมวดวัสดุก่อสร้าง
  *ท่อพีวีซี
  *ปูนซีเมนต์
  *สายไฟฟ้า
  *เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
 
- หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ
  *ข้าวเปลือก ข้าวสาร
  *ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
  *ข้าวโพด
  *ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
  *ผลปาล์มน้ำมัน
  *มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
  *ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ
 
- หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
  *กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
  *แชมพู
  *ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
  *ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
  *ผ้าอนามัย
  *ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก และผู้ใหญ่
  *สบู่ก้อน สบู่เหลว
 
- หมวดอาหาร
  *กระเทียม
  *ไข่ไก่
  *ทุเรียน
  *นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
  *น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
  *แป้งสาลี
  *มังคุด 
  *ลำไย
  *สุกร เนื้อสุกร
  *หัวหอมใหญ่
  *อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
  *อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  *ไก่ เนื้อไก่
 
- หมวดอื่น ๆ
  *เครื่องแบบนักเรียน
 
- หมวดบริการ
  *การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
  *บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
  *บริการทางการเกษตร
  *บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค
  *บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ
  
            ด้านแนวทางในการดูแลราคาสินค้าปี 2566 " วัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม" อธิบดีกรมการค้าภายใน ย้ำว่า ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จะใช้แนวทางของความร่วมมือผู้ผลิตให้ตรึงราคาสินค้าต่อไป เพื่อช่วยกันดูแลผู้บริโภค และไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพ แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ เพราะยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า ทั้งราคาวัตถุดิบที่หลายตัวยังคงอยู่ในระดับสูง เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้นทุนน้ำมัน แม้ปรับตัวลดลงมาแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูง การปรับขึ้นค่ากระแสไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ซึ่งกรมฯ จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
 
"หากจำเป็นต้องปรับขึ้นราคา ก็จะใช้หลักการ “วินวิน โมเดล” ในการดูแลราคาสินค้า ที่จะต้องดูแล 3 ฝ่าย ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค ให้อยู่ร่วมกันได้ ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแบกรับภาระมากเกินไป เหมือนกับที่ดำเนินการมาในปี 2565"
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)