ลาวกายรับข่าวดีด้านการนำเข้าและส่งออกในวันแรกของปีใหม่

ในวันแรกของปีใหม่ 2023 จังหวัดลาวกายได้รับข่าวดีภาคการนำเข้าและส่งออกซึ่งเปิดความหวังเกี่ยวกับปีใหม่ที่สดใสรุ่งเรือง
 
โดยเมื่อเช้าวันที่ 1 มกราคม บริษัทนำเข้าและส่งออก Viet Hieu เป็นบริษัทแห่งแรกที่ได้ทำระเบียบศุลกากรเพื่อส่งออกกล้วยจำนวน 150 ตันผ่านจุดผ่านแดน กิมแถ่ง หมายเลข 2 ไปยังมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าตั้งแต่วันแรกของปีใหม่  ฝ่ายศุลกากรของจุดผ่านแดนลาวกายและด่านชายแดนของกองทัพในจุดผ่านแดนนานาชาติ กิมแถ่ง ได้ระดมกองกำลังเพื่อรักษาความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสำหรับการนำเข้าและส่งออก 
 
ที่มา : VOVWORLD
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)