ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ในหัวข้อ Vietnam Business Integrity Index

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ในหัวข้อ Vietnam Business Integrity Index
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)