สภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมการประชุม“การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเวียดนาม

H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ท่าน เหวียน ทัน บิ่ง(Nguyễn Thanh Bình) รองผู้ว่าราชการจังหวัด Huế, คณะผู้บริหารหน่วยงานราชการ พร้อมสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัด Huế และบริษัทเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 
โดยมีผู้แทนจากสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณอัครภณ เศวตกมล ประธานชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม กรุงเทพ, BizClub สมุทรปราการ พร้อมหน่วยงานการท่องเที่ยวต่างๆ ร่วมทั้งบริษัทการท่องเที่ยวไทยของไทยเข้าร่วมประชุม
 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้หน่วยงานและบริษัททั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งประเทศไปเพิ่มมากขึ้น
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 22 ตุลาคม 2565
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)