เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและศักยภาพการค้าการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนาม

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand-Vietnam on Mutual Growth and Development ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีภาคเอกชนไทย ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม และที่มีความสนใจจะดำเนินธุรกิจ รวมทั้งบุคคลที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
 
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และนาย Nguyen Hai Bang เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยได้กล่าวเปิดการสัมมนา โดยเห็นพ้องถึงศักยภาพและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของเวียดนามที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก ไม่เพียงแต่ประเทศไทย รวมทั้งความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการค้าขายและการลงทุนจากทั้งฝ่ายไทยและเวียดนามอย่างสมดุลมากขึ้น
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเวียดนาม ซึ่งเป็นฐานการลงทุนในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุดของไทย และไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียน การพัฒนาที่ก้าวกระโดดในด้านต่าง ๆ ของเวียดนาม ประกอบกับเสถียรภาพในการบริหารประเทศ ทำให้เวียดนามดึงดูดนักลงทุนไทยให้เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 
เอกอัครราชทูตฯ ยืนยันการสนับสนุนให้เวียดนามเข้ามาดำเนินธุรกิจและลงทุนในไทยด้วยเช่นกัน ไทยและเวียดนามยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาประเทศร่วมกัน อาทิ ไทยสามารถศึกษาความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์จากเวียดนามได้ โดยทั้งสองประเทศจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต
 
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังกล่าวถึงโอกาสการค้าการลงทุนของไทยในเวียดนาม ที่ยังมีศักยภาพให้เข้าไปลงทุนและเจริญเติบโตได้อีกมาก เช่น ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร โครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยหน่วยงานทีมประเทศไทยต่าง ๆ ทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ (Business Information Center-BIC) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (กรุงฮานอยและนครโฮจมินห์) และสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ณ กรุงฮานอย รวมทั้งสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม ต่างพร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม
 
Follow the Royal Thai Embassy, Hanoi, via 3 channels:
- Royal Thai Embassy, Hanoi, website: www.thaiembassy.org/hanoi
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: Thai Embassy, Hanoi (Line id: @snz7050f)
 
ที่มา : Royal Thai Embassy, Hanoi

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)