สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีส่งมอบเงินบริจาคจากกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล

ให้แก่สมาคมพาราลิมปิกเวียดนาม เพื่อเป็นทุนในการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักกีฬาผู้พิการในความดูแลของสมาคมฯ 
 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินบริจาคจากกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ให้แก่สมาคมพาราลิมปิกเวียดนาม โดยมีนาย Huynh Vinh Ai ประธานสมาคมพาราลิมปิกเวียดนามเป็นตัวแทนในการรับมอบ และมีข้าราชการทีมประเทศไทย ผู้แทนจากหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (ThaiCham) ภาคเอกชนไทยและเวียดนามเข้าร่วมด้วย
 
 
ชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ชุมชนชาวเวียดนามและภาคเอกชนเวียดนาม และ Friends of Thailand ได้เข้าร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล  ซึ่งสามารถรวบรวมความสนับสนุนได้ทั้งสิ้น 95,800,000.- ดอง โดยเป็นการบริจาคโดยสมทบจากทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่ง 22 ทีม การบริจาคสมทบโดยตรงให้แก่สมาคมฯ จากบริษัท Prime Group และ SCG Home บริษัท Chance and Challenge (CAC) บริษัท C.P. Vietnam บริษัท Central Retail Vietnam ธนาคารกสิกรไทย และสมาคม CFVG (Centre Franco-Vietnamien de Formation a la Gestion) Alumni Business Network และการบริจาคโดยบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมดเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่สมาคมพาราลิมปิกเวียดนามโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย 
 
กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนของทั้งสองประเทศ และแสดงถึงน้ำใจไมตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของทั้งไทยและเวียดนาม 
 
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “กีฬาเพื่อการกีฬาที่เสมอภาคและยั่งยืน” ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและภาคภูมิของผู้พิการในสังคม
 
สุดท้ายนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมเเรงร่วมใจทำให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี
 
 
ที่มา Royal Thai Embassy, Nanoi
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)