ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม - อังกฤษบรรลุผลสำเร็จมากมายและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง

เช้าวันที่ 29 มิถุนายน ณ กรุงลอนดอน ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ได้เจรจากับประธานวุฒิสภาอังกฤษ John Mcfall 
 
ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ร่วมมือกับอังกฤษ และยินดีที่เห็นว่า ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม – อังกฤษได้บรรลุความสำเร็จมากมาย พัฒนาอย่างเข้มแข็งและครอบคลุม อีกทั้งเสนอให้ทั้งสองประเทศจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและมีความหมายเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี การสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 
 
ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามแสดงความเชื่อมั่นว่า การเยือนครั้งนี้จะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี เวียดนามมีความปรารถนาที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอังกฤษในด้านนิติบัญญัติ รวมถึงการจัดทำกรอบทางนิตินัย นโยบายและกลไกเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการปฏิบัติตามคำมั่นระหว่างประเทศ พร้อมทั้งย้ำว่า ปัจจุบัน อังกฤษเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของเวียดนามในภูมิภาค เป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่อันดับ 3 ในตลาดยุโรปและนักลงทุนชั้นนำของยุโรปในเวียดนาม 
 
 
แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนของอังกฤษในเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะธำรงการสนทนา การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ โดยเฉพาะรัฐสภาต้องส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนการปฏิบัติต่าง ๆ ที่นำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
 
ผู้นำทั้งสองท่านยังหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามผลการประชุม COP26 ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ แสดงความยินดีที่กลุ่มจี 7 ได้เลือกเวียดนามเป็นหนึ่งในสามประเทศแรกที่ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติตามคำมั่นของที่ประชุม COP26 ประธานวุฒิสภาอังกฤษได้ชื่นชมการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของเวียดนามในการปฏิบัติตามคำมั่นระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยมลพิษและยืนยันว่า อังกฤษสนับสนุนและจะให้การช่วยเหลือเวียดนามต่อไป
 
สำหรับปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ตลอดจนความร่วมมือพหุภาคี ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้นในการแก้ปัญหาระดับโลก ให้ความเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ ส่งเสริมการเจรจาและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามกับวุฒิสภาอังกฤษในเวลาที่ผ่านมา และเห็นพ้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศผ่านกลไกรัฐสภา
 
ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนรัฐสภา และ ส.ส.มิตรภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านนิติบัญญัติ ส่งเสริมการตรวจสอบและการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามโดยรัฐบาลและโครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ การทาบทามความคิดเห็น การประสานงานและสนับสนุนกันในฟอรั่มรัฐสภาพหุภาคี ผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ
 
ที่มา vovworld.vn
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)