ที่ปรึกษาสภาธุรกิจฯ ได้รับเชิญบรรยายประสบการณ์ทางการทูตให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ

คุณคมกริช วรคามิน ที่ปรึกษา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเชิญบรรยายพิเศษประสบการณ์ทางการทูต ในวิชา มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ  
 
พร้อมกับมอบหนังสือที่ระลึก 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ให้แก่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
 
 
โดยก่อนหน้านี้ เขาได้ส่งมอบแก่ ท่านอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และ ท่านอัษฎา ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และจะเข้าพบเพื่อมอบให้แก่ ท่านเหวียน เฟือง งา ประธานสหพันธ์บรรดาองค์การมิตรภาพ (VUFO) ในโอกาสต่อไป
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)