มอบหนังสือเฉลิมฉลองการครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายคมกริช วรคามิน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบหนังสือ “ประเทศไทยและเวียดนามในความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” แก่นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้ สภาธุรกิจไทย-เวียดนามและสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ริเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 45 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(6 สิงหาคม 2519-2564)

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)