สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสการค้าและการลงทุนในเวียดนาม

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสการค้าและการลงทุนในเวียดนาม และเปิดตัวหนังสือ “การทำธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม” ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)