การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3/2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3/2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านระบบ VDO Conference  เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปี 2564 และวาระต่างๆ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
 
โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก, ผู้แทน กกร., ผู้แทนฝ่ายต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรม, รองประธานลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน  และ Consumer Business (Indochina) Department, CID-CID - Indochina Consumer Business Development  เข้าร่วมการประชุม
 
 
ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณอนุชิต วิทยบูรณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของ EXIM Bank ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs” 
 
 
และได้รับเกียรติจากคุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ SVP และผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาในประเทศเวียดนาม และผู้จัดการสาขาโฮจิมินห์ ซิตี้ มาร่วมประชุมและบรรยายให้ข้อมูลในหัวข้อ “สถานณการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ในเวียดนามและผลกระทบ”
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 17 กันยายน 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)