ร่วมพิธีงานครบรอบ 131 ปี วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ และ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามในปี 2564

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย, คุณไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, คุณนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย, คุณอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, คุณประวิช สุขุม ประธานจัดงานฯ, คุณวิศรุต จินธนะเสถียร นายกสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย, คุณศิวรัตน์ ตันติพัฒกุลชัย นายกสมาคมไทย-เวียดนาม จังหวัดนครพนม, คณะทำงานโครงการ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม, กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีงานครบรอบ 131 ปี วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ และ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามในปี 2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรำลึกถึงประธานโฮจิมินห์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
 
พร้อมทั้งส่งมอบภูเขาจำลองซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม ที่ได้ดำเนินการบูรณะโดยสภาธุรกิจไทย-เวียดนามและบริษัทภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นรวม 1,400,000 บาท แก่สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย, สมาคมไทย-เวียดนาม จัดหวัดนครพนม และคณะกรรมการอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)