คุณสนั่น อังอุบลกุล ปาฏกถาพิเศษภายในงาน Business Matching

คุณสนั่น อังอุบลกุลประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ปาฏกถาพิเศษภายในงาน Business Matching จัดโดย Vietnam Trade Center ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)