งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม พร้อมจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง RCEP กับโอกาสทางธุรกิจของไทยและเวียดนาม

คุณสนั่น  อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และ มร.ฟาน จี ทั่น เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม พร้อมจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “RCEP กับโอกาสทางธุรกิจของไทยและเวียดนาม” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม 
 
โดยมีวิทยากรรับเชิญ  ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ดร.สมบัติ  ธีระตระกูลชัย  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน คุณธานี  แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, คุณอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะว้นออก กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สมาชิกจากชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม (กรุงเทพและปริมณฑล), ผู้บริหารระดับสูง บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ, คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม  ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพ
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 17 ธันวาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)