การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

กรมศุลกากร รายงานการนำเข้าส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ และจีน  ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 คาดว่าจะสูงถึง 439.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่า  การส่งออกรวม 229.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 
 
มูลค่าการนำเข้ารวม 210.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และคาดว่า การส่งออกน่าจะเกินดุล 18.72 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามกลุ่มสินค้าหลักที่ส่งออกได้ลดลงในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา อาทิ สิ่งทอและเสื้อผ้า โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม รองเท้า น้ำมันเบนซิน กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์
 
ที่มา ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)