IMF ในปี 2563 GDP เวียดนามอาจแซงสิงคโปร์

เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ IMF คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทางเศษรฐกิจเป็นบวก ในขณะที่หลายประเทศในอาเซียนอาจเติบโตติดลบ เช่น สิงค์โปร์ติดลบร้อยละ 6  ไทยติดลบร้อยละ 7.1 มาเลเซียติดลบร้อยละ 6 และฟิลิปปินส์ติดลบร้อยละ 8.3
 
จากการประเมินอัตราการเติบโตดังกล่าว คาดว่ามูลค่ารวม GDP ของเวียดนามในปี 2563 อาจสูงถึง 340,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าสิงคโปร์ที่มี GDP 337,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมาเลเซียที่มี GDP 336,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
สำหรับ GDP ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 3,416 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 เป็น 3,500 ดอลลาร์สหรัฐในปีนี้
 
ที่มา ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)