เวียดนามนำเข้ารถยนต์เฉลี่ย 422 คันต่อวัน

กรมศุลลากรเวียดนามรายงานว่า ในเดือนกันยายน 2563 เวียดนามนำเข้ารถยนต์ประกอบสำเร็จรวม 12,670 คัน เฉลี่ย 422 คันต่อวันมีมูลค่ารวม 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 76 เป็นรถยนต์ชนิดต่ำกว่า 9 ที่นั่ง โดยนำเข้าจากไทย 6,523 คัน อินโดนีเซีย 4,574 คับ และจีน 796 คัน
 
ที่มา ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)