สภาหอฯ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

สภาหอฯ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 
 
วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีคณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ เดินทางมาเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วม VDO Conferance เป็นจำนวนมาก
 
ที่มา Thai Chamber
วันที่ 1 กันยายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)