“หอการค้า” หารือสมาชิก สรุป 3 เรื่องด่วนเสนอ ศบศ.

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. นัดแรก ได้วางกรอบการทำงานโดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด ประกอบด้วย
 
1. อนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการทางเศรษฐกิจเร่งด่วน ซึ่งมีตัวแทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ ประธานสมาคมธนาคารไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 
2. คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งมีคุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ปลัดกระทรวง เป็นต้น
 
3. คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นประธาน ร่วมกับตัวแทนสมาคมการค้า 18 สมาคม ซึ่งรวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด้วย
 
“หอการค้าฯ ได้มีหารือกับรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน โดยให้หอการค้าฯ รวบรวมประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการเสนอ 3 เรื่อง ที่มีผลกระทบในวงกว้างต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งทางหอการค้าฯ จะหารือกับสมาชิกก่อนที่จะสรุป 3 ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้ ศบศ.ดำเนินการแก้ไข”
 
ที่มา หอการค้าไทย
วันที่ 20 สิงหาคม 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)