หอการค้ารวมใจสู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง แต่พวกเราชาวหอการค้าฯ ก็สามารถร่วมกันฝ่าฟันและผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้ 
 
ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี ทั้งภาครัฐและเอกชน รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อสื่อสารอย่างถูกต้อง รับฟัง และช่วยผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง ระดมความช่วยเหลือไปยังเครือข่ายสมาชิก บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนภาคสังคม ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากที่สุด
 
เราขอสื่อสารการดำเนินงานต่าง ๆ เหล่านี้ ผ่านวิดีโอคลิปที่ได้จัดทำขึ้น
 
และจากนี้ ขอเชิญชวนพวกเราชาวหอการค้าฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาร่วมขับเคลื่อน ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ให้กลับมาเข้มแข็ง และยกระดับความแข็งแกร่ง เพื่อต่อสู้กับวิกฤตต่าง ๆ ในอนาคต ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
#ไทยช่วยไทยคือไทยเท่ #TCC Gobiz-20
 
ที่มา หอการค้าไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)