“เอกชน” เร่งเสนอโมเดล “BCG” กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการหารือภาครัฐและเอกชนถึงแนวทางการใช้โมเดล BCG (Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆ หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 หมดลง 
 
โดยเป็นส่วนหนึ่งในการปรับยุทธศาสตร์ชาติ และแบ่งเป็น 7 กลุ่มย่อย อาทิ กลุ่มเกษตร กลุ่มอาหาร กลุ่มยาและวัคซีน กลุ่มพลังงาน กลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้นนั้น 
 
ซึ่งได้มีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง และเร่งจัดทำข้อสรุปเพื่อเข้าพบและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีกลางเดือนกรกฎาคมนี้ หวังให้รัฐบาลนำไปใช้ในการฟื้นเศรษฐกิจตั้งแต่ครึ่งปีหลัง
 
 
ที่มา Thai Chamber
วันที่ 29 มิถุนายน

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)