สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563 ผ่าน vdo conference : Zoom โดยมีที่ปรึกษา, กรรมการบริหารสภาฯ หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม
 
ในการนี้ทางสภาธุรกิจฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยในการเข้าร่วมประชุมและได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวียดนาม
 
 
 
 
 
 
สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 19 มิถุนายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)